Słowniczek

Autoryzacja karty

Jest to pierwszy etap przetwarzania płatności i polega na sprawdzeniu, czy płatnik ma na koncie środki wystarczające do pokrycia danej transakcji, czy karta nie została zgłoszona jako skradziona i czy jest ważna (dot. terminu ważności karty).

Mimo że środki nie trafiają od razu na Twoje konto, są one "rezerwowane" dla konkretnej transakcji. Należność jest pobierana z konta płatnika, kiedy jego organizacja płatnicza otrzyma od Ciebie żądanie obciążenia konta (zobacz również: Obciążenie).

Dowiedz się więcej w sekcji: Autoryzacje i obciążenia.

Autoryzacja weryfikacyjna

Płatność, która pozwala sprzedawcy potwierdzić, że karta płatnicza jest aktywna, a połączone z nią konto ma wystarczającą ilość środków na dokonanie płatności. Minimalna kwota jest autoryzowana, czyli "rezerwowana" do płatności. Najczęściej jest to pełna podstawowa jednostka waluty transakcji (1 PLN/EUR/USD itd.), ale czasem możliwe jest ustalenie innej kwoty z dostawcą płatności.

Zależnie od Twojej konfiguracji, później wydarzy się jeden z poniższych scenariuszy:

  • zostanie wysłane automatyczne żądanie obciążenia – wtedy środki zostaną przesłane na Twoje konto, a później zostanie wykonany zwrot
  • autoryzacja zostanie anulowana (ang. authorization voided), więc nie będzie można zrealizować obciążenia, a środki zostaną po jakimś czasie odblokowane (czas oczekiwania różni się między bankami)
  • system nie wyśle ani żądania obciążenia, ani anulowania – zarezerwowane środki zostaną automatycznie odblokowane (czas oczekiwania różni się między bankami)

Autoryzacja weryfikacyjna ma zazwyczaj miejsce w procesie tworzenia nowej subskrypcji z okresem próbnym. Wykonuje się wtedy autoryzację weryfikacyjną, a po zakończeniu okresu próbnego – zdefiniowane w planie obciążenie.

Dowiedz się więcej w sekcji: Transakcje i obciążenia.

Karta płatnicza (obiekt API)

Obiekt, który reprezentuje cykliczne naliczenie należności.

Do utworzenia obiektu card w Straal, klient potrzebuje karty o prawidłowym numerze i dacie ważności w przyszłości. Dodając nową kartę klient musi podać dane swojej karty płatniczej, czyli swoje imię i nazwisko oraz jej numer, CVV/CVC i datę ważności.

Odpowiedź serwera będzie zawierała niepowtarzalny ID karty (alfanumeryczny ciąg 13 znaków), którego można użyć w następnych płatnościach.

Dowiedz się więcej w karty(/pl/payment-methods#karty-platnicze). i waluty obsługujemy

Klient (obiekt API)

W systemie Straal ten obiekt reprezentuje klienta, czyli płacącego, np. w sklepie online lub punkcie sprzedaży.

Poza niepowtarzalnym ID utworzonym przez API Straal ten obiekt przyjmuje również obiekt reference, gdzie możesz przechowywać swój numer referencyjny tego klienta.

Zapisanie obiektu customer w systemie daje możliwość wyświetlania podsumowań i statystyk dla danego klienta, czyli np. jego lub jej subskrypcji, kart czy Lifetime Value (czyli kwoty, jaką klient wpłacił od początku). Dzięki temu w pełni wykorzystasz możliwości, jakie daje Straal Kompas, nasz intuicyjny panel.

Obciążenie

Obciążenie karty jest drugim etapem płatności.

Kiedy karta uzyska pozytywną autoryzację, a bank (wydawca karty) klienta otrzyma żądanie obciążenia, środki są pobierane z konta płatnika, aby mogły zostać przesłane na Twoje konto.

Dowiedz się więcej w sekcji: Autoryzacje i obciążenia.

Plan subskrypcji

Definiuje, jak często klient jest obciążany w subskrypcji oraz na jaką kwotę. Plan zawiera konfigurację potrzebną do założenia subskrypcji.

Dowiedz się więcej w sekcji: Plany subskrypcyjne.

Reklamacja (Chargeback)

Obciążenie zwrotne jest inicjowany przez posiadacza karty i wykonuje go jego bank. Cofa płatność wykonaną z konta bankowego lub karty płatniczej. Odrzucenia mogą skutkować karą finansową, jednak zależy to od banku przyjmującego płatność i organizacji, która wystawiła kartę.

O odrzuceniach piszemy również w sekcji Bezpieczeństwo

SEPA

Przelew w Jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro (SEPA) to uproszczony przelew w Euro, pomiędzy kontami w bankach krajów SEPA.

Listę krajów znajdziesz na stronie The European Payments Council.

Dowiedz się więcej w sekcji: Przelew SEPA Direct Debit.

Sprzedawca (Merchant)

Sklep lub dostawca usług, który akceptuje i przetwarza płatności online.

Subskrypcja (obiekt API)

Obiekt, który reprezentuje cykliczne naliczenie należności. Umożliwia cykliczne płatności, ale ich częstotliwość i wysokość jest regulowana przez plan.

Sprzedawca musi zdobyć zgodę klienta na rozpoczęcie naliczania, a później wykonuje regularne obciążenia jego konta, aż płatnik nie cofnie zgody.

Subskrypcja musi być połączona z konkretnym planem i albo kartą płatniczą, albo rachunkiem bankowym.

Dowiedz się więcej w sekcji: subskrypcje.

Transakcja

W naszym systemie transakcja to zestaw operacji dla karty płatniczej lub konta bankowego. Jest rozpoczynana przez autoryzację.

W skład transakcji mogą wchodzić takie operacje, jak obciążenia lub zwroty, a informacje o nich zbierane są następnie w jednym miejscu – obiekcie transaction.

Dowiedz się więcej w sekcji: Transakcje.

Zwrot (Refund)

Zwrot środków klientowi, inicjowany przez sprzedawcę. Istnieje możliwość wykonania więcej niż jednego częściowego zwrotu na daną transakcję, ale nie mogą one przekroczyć całkowitej zapłaconej kwoty.

Zwrot jest przydatny, kiedy sprzedawca decyduje zwrócić klientowi część tego, co zapłacił, np. gdy towar okazał się uszkodzony.

Dowiedz się więcej w sekcji: Zwroty.