Płatności cykliczne

Wprowadzenie

Niezależnie od Twojej branży, Straal pomoże Ci rozwinąć skrzydła dzięki inteligentnemu i zautomatyzowanemu obciążaniu kart i rachunków bankowych. Uruchomienie płatności powtarzalnych może dać Ci przewagę nad konkurencją. Subskrypcje i płatności typu one-click pozwalają w prosty sposób pobierać regularne wpłaty.

Wybrane zalety płatności cyklicznych:

 • przewidywalność przychodów
 • zwiększenie kręgu potencjalnych klientów poprzez zastosowanie modelu umożliwiającego dokonywanie płatności rozłożonych w czasie
 • wygoda i wzrost lojalności klientów

W tej sekcji dowiesz się:

 • jak korzystać z płatności typu one-click
 • jak zarządzać planami i subskrypcjami
 • na czym polega logika ponawiania płatności (Straal Retry Logic)

Płatność typu one-click

Płatności typu one-click pozwalają Twoim klientom wygodnie płacić za produkty i usługi. Podczas pierwszej płatności, dane kartowe są zapisywane w systemie Straal, co pozwala na uniknięcie ponownego ich wpisywania przy kolejnych transakcjach. Ten typ płatności zwiększa wygodę i bezpieczeństwo.

Poniższy przykład pozwoli Ci zrozumieć, jak działają płatności typu one-click.

Przykład – stwórz płatność typu one-click

W przypadku powracającego klienta sklepu online. Tacy klienci dokonują nieregularnych zakupów na różne kwoty. Płatność typu one-click jest w takiej sytuacji najwygodniejszym rozwiązaniem.

W trakcie pierwszej transakcji Straal potrzebuje pełnego zestawu danych kartowych. Po utworzeniu obiektu card można używać ID karty zamiast jej danych poufnych.

Najpierw trzeba dodać klienta w naszym systemie (przeczytaj jak: APIref: Create a customer). Potrzebne dane to e-mail klienta i jego niepowtarzalny numer referencyjny w Twoim systemie (jeśli dotyczy).

Dokonując pierwszej transakcji, klient musi podać dane swojej karty płatniczej, czyli swoje imię i nazwisko oraz jej numer, CVV/CVC i datę ważności.

Więcej o tworzeniu pierwszej transakcji, zobacz: Metody płatności - karty płatnicze lub w artykule APIref: Creating a transaction with a card.

Przy kolejnej transakcji system nie wymaga już od klienta podania swoich danych kartowych. Po utworzeniu obiektu card w trakcie pierwszej transakcji dane karty przeszły proces tokenizacji, więc później, zamiast danych poufnych można używać ID karty. Przykładowe żądanie znajdziesz w APIref: Creating a transaction.

Więcej informacji na temat tokenizacji znajdziesz w sekcji Transakcje.

Subskrypcje

Model subskrypcyjny może stanowić stabilne źródło przychodów i pozwoli Ci dotrzeć do nowych klientów. Ułatwia konsumentom regularne korzystanie z usług lub cykliczny zakup towarów.

Model biznesowy oparty o subskrypcje ułatwia zdobywanie lojalności klientów i pozwala zdobywać nowych, umożliwiając im łatwe wykonywanie prostych płatności bez potrzeby uzupełniania swoich danych za każdym razem.

Plany subskrypcyjne

Przed założeniem subskrypcji musisz utworzyć plan, według którego dany klient będzie obciążany. Parametry wpływające na czas i metodę płatności łatwo dostosujesz za pomocą API Straal. Możesz przetestować wiele możliwości i po jakimś czasie wybrać najlepszą, ponieważ liczba planów, jakie możesz utworzyć, jest nieograniczona. Wykorzystaj również bezpłatne okresy próbne, aby zachęcić nowych klientów do wypróbowania Twojego produktu czy usługi.

Przykład – tworzenie planu

Nowy serwis typu "Filmy na życzenie" proponuje subskrypcję w wysokości 9,99 zł za miesiąc. Częścią strategii zdobycia nowych klientów jest miesięczny okres próbny przed rozpoczęciem obciążania. Pierwszym krokiem jest utworzenie takiego planu subskrypcji.

Aby utworzyć plan w Straal, musisz określić:

 • nazwę nowego planu
 • kwotę do obciążenia w każdym interwale, w najmniejszej jednostce waluty, np. 999 dla kwoty 9,99 zł
 • walutę
 • długość darmowego okresu próbnego w dniach (tutaj: 30) (jeśli dotyczy)
 • częstotliwość obciążania karty (tutaj: co miesiąc)

Przykładowa treść żądania:

{
 "name": "Plan miesięczny 9,99 zł",
 "amount": 999,
 "currency": "pln",
 "trial_days": 30,
 "step_type": "month",
 "step_value": 1
}

Odpowiedź serwera będzie zawierać właśnie utworzone ID planu, które możesz używać później do dalszych operacji na tym planie. Szczegóły techniczne znajdziesz w APIref: Create a plan. Możesz też przeczytać więcej o planach w APIref: Plans.

Okresy próbne

Okresy próbne świetnie sprawdzają się, kiedy chcesz pozwolić swoim klientom na wypróbowanie Twojego produktu, zanim zaczniesz pobierać od nich opłaty. Ty decydujesz o długości okresu rozliczeniowego – może to być np. 7 dni, 30 dni, albo nawet 6 miesięcy.

Długość okresu próbnego określana jest w żądaniu do API Straal w kluczu trial_days.

{
 "trial_days": 30
}

Więcej o określaniu okresów próbnych przeczytasz w przykładzie "Tworzenie subskrypcji z okresem próbnym" w sekcji Zarządzanie subskrypcjami lub w APIref: Plans.

Zarządzanie subskrypcjami

API Straal pozwala tworzyć, modyfikować i anulować subskrypcje. Poniższe przykłady pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jak zarządzać subskrypcjami. Więcej informacji znajdziesz w APIref: Subscriptions.

Przykład – stwórz subskrypcję z okresem próbnym

Ten przykład pozwoli Ci lepiej zrozumieć zarządzanie subskrypcjami. Subskrypcja z okresem próbnym jest modelem pasującym np. do serwisu muzycznego lub video streaming, gdzie klient płaci miesięczną stawkę za korzystanie z usługi.

Nowy klient zdecydował subskrybować Twoją usługę w cenie 9,99 zł/mies. Na rozpoczęcie dostał 30-dniowy okres próbny.

Aby dodać subskrypcję, najpierw musi w systemie istnieć plan subskrypcji, definiujący jak często i jaką kwotę będziesz pobierać od klienta. Instrukcję tworzenia planu znajdziesz w części "Plany subskrypcyjne".

Po utworzeniu planu należy uruchomić subskrypcję.

Subskrypcja musi być połączona z konkretnym klientem i kartą płatniczą (obiekty customer i card). Utwórz te obiekty przed utworzeniem subskrypcji. Więcej informacji znajdziesz w APIref: Create a customer i APIref: Create a card using CryptKey).

Potrzebne Ci będą:

 • ID planu – w naszym przypadku jest to plan_id planu "Plan miesięczny 9,99 zł", który utworzyliśmy wcześniej
 • dane karty płatniczej
 • adres e-mail klienta
 • (opcjonalnie) niepowtarzalny numer referencyjny dla tego klienta w Twoim systemie

Gdy utworzysz klienta i połączysz go z kartą możesz utworzyć subskrypcję. Przykładowa treść żądania dla tworzenia subskrypcji (endpoint: https://api.straal.com/v1/cards/:card_id/subscriptions):

{
 "plan_id": "mcn15j2hwhq4f",
}

Odpowiedź serwera będzie zawierała informacje o nowo utworzonej subskrypcji. Szczegóły techniczne znajdziesz w APIref: Create a subscription.

Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły właśnie utworzonej subskrypcji, będziesz do tego potrzebował/potrzebowała jej ID (zobacz: APIref: Get a subscription).

Przykład – anuluj subskrypcję

Wyobraźmy sobie, że prowadzisz sieć siłowni i fitness klubów. Jedna z Twoich klientek zmienia miejsce zamieszkania i musi zrezygnować z członkostwa w klubie. Możesz anulować jej miesięczną subskrypcję, korzystając z API Straal.

Uwagi:

 • Jeśli Twoja klientka zmieni zdanie, nie będzie możliwości wznowienia anulowanej subskrypcji. Zamiast tego będzie trzeba utworzyć nową.
 • Kiedy subskrypcja jest anulowana, obowiązuje jeszcze do końca okresu rozliczeniowego.

Co jest potrzebne do anulowania subskrypcji:

 • Twój klucz API z uprawnieniem v1.subscriptions.cancel
 • ID subskrypcji

Aby anulować subskrypcję, wyślij żądanie POST do endpointu API /subscriptions/:id/cancel, w miejsce :id wstawiając ID subskrypcji, którą chcesz anulować. W treści żądania załącz pusty obiekt JSON: {}, ewentualnie zawierający extra-data:.

Przykładowe żądanie znajdziesz w APIref: Cancel a subscription.

Cykl życia subskrypcji

Cykl życia subskrypcji to sekwencja operacji, które można na niej wykonać w Straal.

Diagram przedstawiający cykl życia subskrypcji opisany poniżej

 1. Subskrypcja jest utworzona.
 2. Jeśli subskrypcja jest połączona z planem z okresem próbnym, ma miejsce autoryzacja weryfikacyjna i rozpoczyna się okres próbny.
 3. Jeśli nie zdefiniowano okresu próbnego, lub się zakończył, połączona karta jest autoryzowana i obciążana na kwotę określoną w planie.
 4. Jeśli obciążenie się powiedzie, mają miejsce kolejne obciążenia po upływie kolejnych okresów rozliczeniowych, do czasu anulowania subskrypcji. W przypadku nieudanego obciążenia, Straal może podejmować kolejne próby obciążenia według Smart Retry Logic.
 5. W dowolnym momencie można anulować subskrypcję. Anulowanej subskrypcji nie da się wznowić, więc aby uzyskać efekt wznowienia subskrypcji, należy utworzyć nową.

Smart Retry Logic

Może się czasami zdarzyć, że próba obciążenia karty się nie uda z powodów technicznych lub z powodu braku środków pieniężnych na koncie płatnika. Możesz skonfigurować Straal, aby automatycznie podejmował kolejne próby obciążenia. Możesz dostosować logikę ponawiania tak, by pasowała do Twojego modelu biznesowego lub skorzystać z predefiniowanej przez nas logiki.

Uwaga: w przypadku stosowania logiki ponawiania, regulamin sklep powinien zawierać odpowiedni zapis, np.:

"Informujemy, iż realizacja płatności cyklicznych będzie realizowana przy wykorzystaniu systemu automatycznego ponawiania próby pobrania płatności w danym okresie rozliczeniowym, która może być przeprowadzona w całości – w jednej transakcji, lub w częściach, w wyniku kilku transakcji, w celu najefektywniejszego rozliczenia umowy."

Jeżeli masz odpowiednią skalę, możesz także skorzystać z logiki Smart Charge – narzędzia, które redukuje do minimum ryzyko niepowodzenia transakcji z powodu niewystarczających środków po stronie płatnika poprzez automatyczne decydowanie, kiedy obciążyć karty Twoich klientów. Logika Smart Charge wykorzystuje moc uczenia maszynowego i wielkie ilości informacji, jakie posiadamy.

Skontaktuj się z nami, a dopasujemy logikę ponawiania do Twoich potrzeb. Domyślnie system nie podejmuje ponownej próby wykonania nieudanej operacji.

Poniżej znajdziesz przykładowy łańcuch logiczny, jaki możesz skonfigurować:

Przykładowy łańcuch logiczny logiki ponawiania

 1. Operacja jest odrzucona.
 2. Straal wysyła Ci notyfikację (zobacz: Notyfikacje systemowe) i ustawia ponowną próbę za trzy dni.
 3. Wyślij klientowi e-mail, np. o treści: "Nie udało nam się obciążyć Twojej karty. Spróbujemy ponownie obciążyć Twoją kartę za trzy dni. Upewnij się, że na Twoim koncie są wystarczające środki lub kliknij ten link, aby użyć innej karty."
 4. Jeśli trzy dni później operacja znów się nie powiedzie, Straal wyśle Ci notyfikację i spróbuje ponownie obciążyć kartę po 2 dniach.
 5. Jeśli i tym razem operacja się nie powiedzie, Straal nie podejmie kolejnej próby.

Create Subscription Request

Create Subscription Request (CSR) to obiekt w naszym systemie, generowany automatycznie dla prawidłowo sformatowanych żądań POST do endpointu subskrypcji. CSRy gromadzą informacje związane z tworzeniem subskrypcji, czyli dane karty lub rachunku bankowego, transakcje, plany i (jeśli żądanie się powiodło) informacje o samej subskrypcji.

Wyobraź sobie, że próba uruchomienia nowej subskrypcji przez Twojego klienta się nie powiodła. Próba utworzenia subskrypcji może zostać odrzucona z wielu powodów – niepowodzenia weryfikacji karty, mechanizmów antyfraudowych, własnych reguł itp. Możesz wykorzystać CSRy do analizy tego, jak niestandardowe reguły wpływają na odsetek zaakceptowanych transakcji.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w APIref: Get a CSR lub APIref: Get the CSR list.

Co dalej:


Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne w tej sekcji, zajrzyj do Dokumentacji API Straal.

Możesz też sprawdzić Słowniczek, który pomoże Ci zapoznać się ze słownictwem z obszaru płatności.

Skontaktuj się z nami. Zespół Techniczny: [email protected], Dział Wsparcia Klienta: [email protected].